BUN § 64

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44238

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 64
Information om gymnasiereformen

Dnr BUN 2009/100:64

Fr o m höstterminen 2011 ska en ny gymnasieskola införas. Rektor Charlotte Lilja informerade om innehållet i gymnasiereformen.

Kommunens skyldigheter:
- att erbjuda ett allsidigt utbud
- att erbjuda utbildning i den egna kommunen eller i kommun med vilken man har samverkansavtal
- att i möjligaste mån anpassa utbudet efter elevernas önskemål

Elevens rättigheter
- rätt att söka till alla program
- rätt att söka alla nationella inriktningar

Gotländska dilemman
- Vilket programutbud ska vi ha?
- Svårt att samarbeta med andra kommuner
- Utbildningsutbudet stort – elever allt färre
- Ansträngd kommunal ekonomi

Enligt tidsplanen skall ett inriktningsbeslut fattas i september 2009 om vilka utbildningar den kommunala gymnasieskolan på Gotland skall ha.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen godkännes