BUN § 68

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44234

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 68
Övriga frågor Ansökan om tillstånd och bidrag för drift av enskilt fritidshem

Dnr BUN 2009/107:63

Guteskolan ansöker om tillstånd och bidrag för drift av enskilt fritidshem i Guteskolans lokaler. Verksamheten är tänkt att vända sig till elever från förskoleklass till åk 5 med start från och med höstterminen 2009.

Ärendet har inte behandlats i arbetsutskottet.
Eftersom ansökan gäller med start höstterminens 2009 fattar ändå BUN beslut i ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN beslutar att godkänna att Guteskolan får tillstånd och bidrag för drift av fritidshem vid Guteskolan
  under förutsättning
  · att aktuella lokaler har byggnadslov för fritidshemsverksamhet
  · att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen kap 2 a, samt i enlighet med läroplanen LPO 94
  · att verksamheten är öppen för samma åldersgrupper som övrig skolbarnsomsorg på Gotland (6-12 år)

  2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta vederbörligt samverkansavtal för enskilt fritidshem för barn i åldern 6-12 år.