2009-06-16, §§ 54-68

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44232

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg Visby
Tid: 09.00-16.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf, § 54-67   
c Anders Larsson, 1:e v ordf  
c Inger Rosén, tjg ersättare  
c Jan Ekdahl, § 54-63   
c Kjell Genitz, tjg ersättare § 64-68 
c Ursula Jacobsson   
m Stefan Wramner   
m Gunnel Pott, tjg ersättare § 54-67   
s Eric Martell, 2:e vice ordf   
s Hanna Westerén   
s  Lena Eneqvist, tjg ersättare   
s Jenny Alvås   
s  Aino Friberg Hansson   
v Brittis Benzler   
m Simon Härenstam, tjg ersättare § 68   
kd Isaac Ouro- Nimini, tjg ersättare § 68 


s Håkan Jakobsson 
s Jonna Brodd
s Charlotte Andersson
mp Laila Schöllin
fp Sven Bosarfve

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Gunilla Carlson, sekreterare

Gymnasiechef Alf Nilsson 
För- och grundskolechef Mats Hanell
Ekonomichef Elisabeth Österdahl
Personalchef Bo Stenbom § 47