Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Betala parkeringsavgifter så här

Du kan betala dina parkeringsavgifter via mobiltelefon eller i parkeringsautomater med betalkort eller mynt. (Vid hamnterminalen är det ej möjligt att betala med mynt.)

Betalning via mobiltelefon (app, sms eller talsvar)

Det smidigaste sättet att betala parkeringsavgifterna är med hjälp av din mobiltelefon.

Det finns ett par olika system där du kan betala dina parkeringsavgifter via mobiltelefon. Läs igenom informationen på respektive webbplats för att se vem som passar er bäst. 

Betalning i parkeringsautomat

I parkeringsautomater kan du betala med betalkort eller mynt. OBS! Myntbetalning är ej möjligt vid hamnterminalen.

Betalning med kort

  1. För in kortet enligt anvisning på automaten.
  2. Stega fram belopp med värdeknappar.
    Kontrollera belopp i display.
  3. Tryck för att godkänna belopp samt erhålla parkeringsbiljett.

    Eller avbryt pågående betalning genom att trycka på Ångerknappen.

Betalning med mynt

När du betalar med mynt lägger du i mynten i myntfacket och trycker därefter på knappen för kvitto. OBS! Automaten ger inte tillbaka några växelpengar.

Vid hamnterminalen är det ej möjligt att betala med mynt.