§ 77 Utdelning av ungdomsledarpriset 200

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44143
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 77
Utdelning av ungdomsledarpriset 200

- Kultur- och fritidsnämnden 2009-05-19, § 48

Kommunfullmäktige har att utdela Gotlands kommuns ungdomsledarpris för 2009. Pristagaren har utsetts av kultur- och fritidsnämnden och går i år till Conny Hellqvist, Gotlands Motorförening, GMF Motocross.

Kultur- och fritidsnämndens beredningsgrupp föreslog att ungdomsledarpriset går till Conny Hellqvist , Gotlands Motorförening, GMF Motocross. I sin nominering skrev de att ” Conny har varit tränare i motocross under ett antal år och fick förfrågan från föräldrar att börja träna barn (6–16 år) i motocross. Under Connys ledning kan alla få chansen att köra motocross. Efterfrågan var så stor att det blev två grupper med barn och ungdomar. Tillsammans med inspirerande kända förebilder i motocrossvärlden undervisar han i regler och körteknik för både föräldrar och barn. Conny har med föreningens hjälp satsat på en grundläggande träningsledarutbildning och vill nu gå fler kurser för att fortsätta att själv utvecklas och för att också kunna fortsätta entusiasmera barn, ungdomar och andra föräldrar på Gotland.

I kultur- och fritidsnämndens beslut av pristagare har man valt följande motivering:

”Du leder motocrossträningar och undervisar i regler och körteknik med stort engagemang. Du har startat två barn- och ungdomsgrupper och ger dem inspirerande förebilder. Du ger mycket av dig själv och entusiasmerar andra och har viljan att fortsätta utvecklas för att ge ännu mer av dig själv. Det är verkligen inspirerande.”

Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Inger Harlevi (M). Diplom och blommor delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Lilian Edwards (M), 1:e vice ordförande Hans Klintbom (C) och 2:e vice ordförande Sonia Landin (S).

Gotlands kommuns ungdomsledarpris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För att kvalificera sig ska man vara ”ett gott föredöme och ha mycket goda ledar­egenskaper”.

Register