§ 80 Borgensavgift

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44140
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 80
Borgensavgift

- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 155

Kommunstyrelsen har föreslagit att den s.k. borgensavgiften för de kommunala bolagen ska höjas från 0,1 % till 0,2 %.

Kommunfullmäktiges beslut

· Fr.o.m. 1 januari 2010 uttas av bolagen AB GotlandsHem, Gotlands Industri­hus AB och Wisby Strand Congress & Event Gotland AB 0,2 % på det låne­belopp per utgången av föregående år som Gotlands kommun borgar för.

Register