§ 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen GotlandsMusiken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44122
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 98
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen GotlandsMusiken

- Stiftelsen Gotlandsmusiken - Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008

Kommunfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 för Stiftelsen GotlandsMusiken.

Jäv:

Jäv anmäldes av Lilian Edwards (M) och Ursula Jacobsson (C) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Resultat- och balansräkning fastställs.

· Styrelsen för Stiftelsen Gotlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Register