§ 100 Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem,

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44120
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 100
Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB och ALMI Företagspartner Gotland AB 2008 med Regioninvest AB

- Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
- AB Gotlandshem
- Gotlands Industrihus AB
- Gotlands Stuveri AB
- Gotlands Energi AB
- ALMI Företagspartner Gotland AB
- Regioninvest Gotland AB

Årsredovisningar och revisionsberättelser för av kommunen ägda eller delägda dotterbolag har lämnats till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut

· Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Register