§ 101 Medborgarförslag; anmälan av beslutade

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44119
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 101
Medborgarförslag; anmälan av beslutade

Greta Henrikssons medborgarförslag om att öppna egen ambassad
i Stockholm.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 173

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa/långtidssjukskrivna komma in på dagis/äldreomsorgen som extra resurs.
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2009-02-11, § 5 och Social- och omsorgsnämnden 2009-04-22, § 40

Håkan Olssons medborgarförslag om färre antal kommunalråd.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 143


Håkan Olssons medborgarförslag om att minska på antalet tjänstemän i kommunen.
 Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 144


Bertil Häggs och Ingrid Johanssons medborgarförslag om att riva upp beslut om användning av vinstmedel från försäljningen av föreningshuset Borgen.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 140


Fredrik Adelskölds medborgarförslag om en gemensam kanal för skade­rapportering.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-04-23, § 119


Lena Hejdenbergs medborgarförslag om förbättrad samverkan mellan myndigheter.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 171


Claes Nysells medborgarförslag om försäljning för att förhyra skolfastigheter.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-04-23, § 120

Ola Pettersons medborgarförslag om att kommunfullmäktige bör vara kommunens beslutsinstans i ärenden som rör bergtäkter på Gotland m.m.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 172

Kristina Erikssons medborgarförslag om anläggande av s.k. vägbulor i Norderport, på Norra kyrkogatan och Odalgatan.
Beslut i tekniska nämnden 2009-04-29, § 108

Eva Forséns medborgarförslag om införande av nya parkeringskort i stället för
P-automater.
Beslut i tekniska nämnden 2009-04-29, § 109

Tenny Larssons medborgarförslag om låta oberoende part föreslå effektiviseringar inom administrationen.
Beslut i kommunstyrelsen 2009-05-28, § 145

Kommunfullmäktiges beslut

· Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till handlingarna.

Register