§ 102 Medborgarförslag; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44118
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 102
Medborgarförslag; nya

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Hans Svenssons medborgarförslag om att upplåta parkerings­utrymmet kring f.d. Flextronics för husbilar.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

KS 2009/171-51
2009-04-20

Ulla Evertz och Lena Allansdotters medborgarförslag om anläggande av en utomhusdansbana i Visby.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och fritidsförvaltningen.

KS 2009/174-76
2009-04-20

Irene Magnussons medborgarförslag om att riva upp besluten att lägga ner dagcentralen och stänga köket vid Klostergården i Roma

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

KS 2009/181-83
2009-04-27

Håkan Olssons medborgarförslag om försäljning av kongress­hallen.

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen.

KS 2009/183-10
2009-04-27

Håkan Olssons medborgarförslag om försäljning av Lövsta.

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen.

KS 2009/184-10
2009-04-27

Håkan Olssons medborgarförslag om att avskaffa vårdnads­bidraget.

Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen.

KS 2009/195-88
2009-05-05

Hans Lundbergs medborgarförslag om införande av bredbands­telefoni.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.

KS 2009/207-10
2009-05-08

Jenny Smedbergs m.fl. medborgarförslag om avgiftsfria parkeringar runt högskolan och studentbostäder för studeranden vid högskolan (Totalt har det kommit in 52 förslag från folkbok­förda på Gotland).

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

KS 2009/220-51
2009-05-29

Birgitta Thomassons medborgarförslag om daglig verksamhet i Hemse.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.

KS 2009/223-80
2009-05-29

Birgitta Thomassons medborgarförslag om uppsättande av väggklocka på kommunhuset i Hemse.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

KS 2009/222-10
2009-05-29

Margareta Lindholms medborgarförslag om införande av en s.k. Göransdag.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen,

KS 2009/231-10
2009-06-01

Kommunfullmäktiges beslut

· I enlighet med presidiets förslag.

Register