§ 104 Fyllnadsval. Gotlands Tingsrätt. Nämndeman

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44116
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 104
Fyllnadsval. Gotlands Tingsrätt. Nämndeman

- Ronny Holmqvist

Gotlands Tingsrätt har entledigat nämndeman Ronny Holmqvist (S) från uppdraget. Kommunfullmäktige har därför att utse en ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt.

Kommunfullmäktiges beslut

· Till ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt utses:

S Aino Friberg Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Register