§ 105 Interpellation. Ökade utbetalningar av socialbidrag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44115
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 105
Interpellation. Ökade utbetalningar av socialbidrag

KS 2009/185-14
Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) besvarade interpellation av Janica Sörestedt (S) om ökade utbetalningar av socialbidrag. Janica Sörestedt tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2009-04-27
Interpellationssvaret bifogas

Register