§ 106 Interpellation. Vård på lika villkor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44114
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 106
Interpellation. Vård på lika villkor

KS 2009/186-90
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) besvarade interpellation av Hanna Westerén (S) om vård på lika villkor. Hanna Westerén tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Carina Lindberg (V) .

Interpellation 2009-04-27
Interpellationssvaret bifogas

Register