§ 107 Frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44113
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 107
Frågor

· Hans-Erik Svensson (S) fick tillstånd att ställa en fråga om eventuellt byggande av bostäder på Gutavallen. Frågan besvarades av byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C).

Register