§ 108 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44112
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 108
Motioner; nya

Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Brittis Benzler m. fl. ( v )
Vinstdrivande företag bör inte vara tillåtna i kommunala upphandlingar av vård, skola och omsorg

KS 2009/264-05
2009-06-15

Lisa Kalström, m.fl. (S)
Genomförande av VA-utredning Sudersand-Ekeviken

KS 2009/265-01
2009-06-15

Brittis Benzler m. fl. ( v )
Utlys en arkitekttävling för att bygga om Korpen

KS 2009/279-90
2009-06-15

Brittis Benzler m. fl. ( v )
Barn- och ungdomspsykiatri på lika villkor

KS 2009/280-93
2009-06-24

Register