§ 109 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44111
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 109
Interpellationer; nya

· Brittis Benzler ( v ) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ( c ) ställa interpellation om Revisionsrapport – Vad hände sen?
(KS 2009/255-90)

· Brittis Benzler ( v ) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt ( m ) ställa interpellation om den barnverksamhet som tidigare bedrevs vid familjerådgivningen. (KS 2009/256-99)

· Brittis Benzler ( v ) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) ställa interpellation om psykiatrins öppenvårdsavdelning. (KS 2009/257-93)

· Jennie Andersson (V) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ( c ) ställa interpellation om konsumtion av danskt griskött. (KS 2009/258-48)

Kommunfullmäktiges beslut

· Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Register