§ 110 Information

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44110
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 110
Information

Till handlingarna lades:

• Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2009-02-16, § 286, om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (med anledning av kommunfullmäktiges beslut
§ 157/2006)

Anförande:

Anförande hölls av Brittis Benzler ( v ).

Register