§ 111 Kommunfullmäktige. Ledamot

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44109
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 111
Kommunfullmäktige. Ledamot

- Carina Grönhagens (S) avsägelse 2009-06-14

Carina Grönhagen (S) har anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

· Carina Grönhagen (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommun­fullmäktige.

· Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige.

Register