Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2010-2011 för Gotland

Läsårstider:

Student 10 juni 2011

För eleverna gäller:

Höstterminen startar tisdag den 24 augusti och pågår t.o.m. onsdag den 22 december.
Vårterminen startar fredag den 7 januari och pågår t.o.m. torsdag den 16 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
25/10-29/10 "Vecka 43"
7/1 lovdag för eleverna, skolan har kompetensutvecklingsdag
28/2 - 4/3 Sportlov
18/4-21/4 Påsklov
3/6 lovdag
Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, tisdag 17 augusti - onsdag 22 december
vårterminen, fredag 7 januari - tisdag 21 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
17/8-23/8, (5 dagar)
25/10-27/10 "vecka 43", (3 dagar)
7/1 kompetensutveklingsdag
17/6-21/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 10/11 för barnomsorgen – uppehållsanställning

Antal kalenderdagar under arbetsåret är för barnomsorgen 296 dagar.

100816-101222--110107-110622 

Vinteruppehåll 101223-110106
Sommaruppehåll 110624-110815

Verksamhetsåret 10/11 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning

Antal kalenderdagar under arbetsåret är för måltidspersonal och elevassistenter 283 dagar.

100823-101222 -- 110107-110616 

Vinteruppehåll 101223-110106
Sommaruppehåll 110617-110821

Verksamhetsåret 10/11 för skolsköterskor – uppehållsanställning

100823-101222 -- 110107-110617 

Vinteruppehåll 101223-110106
Sommaruppehåll 110618-110822