BUN § 52

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43670

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-05-20

BUN § 52
Uppföljning av resultat

Planeringssekreterare Gunilla Carlson informerade om resultatet på den senaste enkäten till alla elever i skolår 8 och hur frågorna är kopplade till framgångsfaktorer i BUNs styrkort.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Informationen godkännes