2009-05-20, §§ 47-53

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43667

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-20
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.,00-13.00
Närvaro
Beslutande

Lena Celion, ordf    
c Anders Larsson, 1:e v ordf   
c Gullvi Norrby   
c Jan Ekdahl    
c Kjell Genitz, tjg ersättare  
m Stefan Wramner    
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e vice ordf
s Hanna Westerén
s Andreas Persson
s Jenny Alvås
s Aino Friberg Hansson

m Simon Härenstam
s Håkan Jakobsson
s Jonna Brodd
s Lena Eneqvist
 kd Isaac Ouro- Nimini
mp Laila Schöllin

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin; Gunilla Carlson, sekreterare;
Gymnasiechef Alf Nilsson,
För- och grundskolecheferna Mats Hanell
Ekonomichef Elisabeth Österdahl, personalchef Bo Stenbom § 47