Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakt

Visby hamn

Hamnavdelningen
Region Gotland

621 81 Visby

Telefon:   0498-26 90 00
E-post:  visby.port@gotland.se
Hemsida: www.visbyport.com
   
Turism
Turistbyrån Donnerska huset
Donnersplats 1, Visby
Telefon:   0498-20 17 00
Fax:  0498-20 17 17
E-post:  info@gotland.com
Hemsida: www.gotland.com
   
Skeppsmäklare
AB Carl E. Ekman
Cypressgatan 5
621 58 Visby
Telefon:   0498-24 90 00
Fax:  0498-21 03 03
E-post:  visby@carleekman.se
Hemsida:  www.carleekman.se