§ 58 Muntlig information om världsmusikdagarna på Gotland i september 2009 samt information om kommunfullmäktiges representationsuppdrag 2008-2009

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43484
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 58
Muntlig information om världsmusikdagarna på Gotland i september 2009 samt information om kommunfullmäktiges representationsuppdrag 2008-2009

Världsmusikdagarna

Ramon Anthin, konstnärlig ledare för Visby Internationella Tonsättarcentrum, presenterade världsmusikdagarna (World Music Days) som kommer att äga rum i Visby, 24-27 september 2009. Detta evenemang delas med Växjö (28-30 september) och Göteborg (1-4 oktober). Bakom arrangemanget står ISCM ( International Society for Contemporary Music) som är en sammanslutning för nutida musik bestående av ca 50 olika länder. Världsmusikdagarna är samtidigt deras årliga generalförsamling och det beräknas komma ca 100 delegater plus respektive. Därtill kommer hundratals musiker och sångare. Över 400 verk har skickats in, med fokus på nyskapad musik och ljudkonst, varav 110 har valts ut och kommer att uppföras under världsmusik­dagarna. I programmet kommer det att finnas stora orkesterverk, kammarmusik, elektroakustisk musik och ljudkonst.

Festivalen är ett samarbete mellan Visby Internationella Tonsättarcentrum/Gotlands kommun, CoMA/Musik i Syd, OPEN /Kultur i Väst/Västra Götalandsregionen och med Rikskonserter som samordnare. Kostnad för hela arrangemanget på de tre platserna beräknas bli ca 20 miljoner kronor. Gotlands kommun har gått in med 500 000 kronor av den lokala budgeten som är på 1 250 000 kronor.

Kommunfullmäktiges representationsuppdrag 2008-2009

Ulf Bendelin, evenemangslots i kommunen, informerade om representations­uppdrag inom kommunfullmäktiges tilldelade anslag.

Under 2008 var det 5 olika representationsuppdrag fördelade på ca 900 deltagare och av budgeten på 500 000 kronor utnyttjades ca 120 000 kronor. Besöken skedde under perioden april till september med tonvikt på april-maj.

För 2009 har det hittills varit 13 ärenden och över 2 500 personer har deltagit. I år har det redan reserverats 435 000 kronor av budgetens 500 000 kronor. Sveriges kommande ordförandeskap i EU har till dags dato inneburit att kommunen kommer att anordna tre möten och Länsstyrelsen på Gotland 2 möten på ön. Även i år är de flesta inplanerade mötena i april-maj.

Inga frågor ställdes av kommunfullmäktiges ledamöter.