§ 63 Ändring av lokala ordningsföreskrifter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43479
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 63
Ändring av lokala ordningsföreskrifter

KS2009/125-00
- Ledningskontoret 2009-03-02
- Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 94

Frågan om alkoholförtäringsförbud inom kvarteret Korpen har väckts av nätverket Tryggare Gotland. Inom området återfinns psykiatriska kliniken och där är även stora delar av missbruksvården belägen.

Ledningskontoret har upprättat förslag till en sådan reglering och föreslagit ändring i 13 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun. Ärendet har dessförinnan varit ute på remiss hos berörda verksamheter som har ställt sig positiva till en sådan ändring. Särskilt yttrande har inhämtats från polismyndigheten.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

 • 13 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun ska ha följande lydelse:

  Förtäring av alkohol
  13 §
  Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom följande områden:

  Visby

  Området som norrifrån begränsas av tänkt linje från strandkanten upp till Lasarettsgatan - S:t Göransgatan söderut - Norderväg österut - rondellen - Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Skolportsgatan - Kung Magnus väg söderut - Peder Hardings väg västerut - Söderväg - Sören Norrbys gata västerut - tänkt linje från Sören Norrbys gata ned till strandkanten.


  Kvarteret Korpen, omgivet av gatorna Norra Hansegatan, Birkagatan, Tjelvarvägen och Brömsebrovägen.

  Slite

  Området mellan Storgatan och Stationsgatan med början vid Genvägen fram till och med hamnområdet inkluderande bägge pirarmarna.

  Hemse

  Området som avgränsas av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till Storgatan - Ronevägen - Bangårdsgatan, inkluderande området vid busstationen, - skolgården, inkluderande området runt sim- och ishallen, - Norrgatan - Nygatan - Ängsgatan - Hagagatan fram till Fardhemsvägen.

  Förtäring av angivna drycker får ej heller ske på kyrkogårdar och begravnings­platser.