§ 67 Val. Kommunala bolag, stiftelser m.m. aukt. revisor. Ersättare för auktoriserad revisor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43475
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 67
Val. Kommunala bolag, stiftelser m.m. aukt. revisor. Ersättare för auktoriserad revisor

Kommunfullmäktige har att utse/nominera auktoriserad revisor med ersättare i nedanstående bolag, stiftelser m.m. efter aukt. revisor Jan Ekholm, som gått i pension.

 • Gotlands Musikstiftelse för 2009 och 2010 (beslut)
 • AB GotlandsHem för 2009 och 2010 (nominering)
 • Gotlands Industrihus AB 2009 och 2010 (nominering)
 • Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem för 2009 (beslut)
 • Stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen för 2009 (beslut)
 • Visby Internationella Tonsättarcentrum för 2009 och 2010 (beslut)
 • Stiftelsen Bunge Ridcentrum 2009 och 2010 (beslut)

Kommunfullmäktiges beslut

 • Till ny auktoriserad revisor för AB GotlandsHem och Gotlands Industrihus AB för 2009 och 2010 nomineras:
  Aukt. revisor Claes Ragnar Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers,
  Box 1253, 141 26 Huddinge.

 • Till ersättare för auktoriserad revisor för AB Gotlandshem och Gotlands Industrihus AB för 2009 och 2010 nomineras:
  Aukt. revisor Erika Kristina Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers,
  Box 1253, 141 26 Huddinge.

 • Till ersättare för auktoriserad revisor för Gotlands Musikstiftelse, Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem, Stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen, Visby Internationella Tonsättarcentrum samt Stiftelsen Bunge Ridcentrum för 2009 utses:
  Aukt. revisor Erika Kristina Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers
  Box 1253, 141 26 Huddinge.