§ 68 Fyllnadsval. Sparbanken Gotland. Huvudman

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43474
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 68
Fyllnadsval. Sparbanken Gotland. Huvudman

Kommunfullmäktige har att utse en ny huvudman i Sparbanken Gotland efter Torsten Niklasson (C) som uppnått 75 års ålder.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Till ny huvudman i Sparbanken Gotland utses:

    Gunilla Wigren-Dahlin (M), Jakob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik