§ 70 Medborgarförslag; nyinkomna

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43472
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 70
Medborgarförslag; nyinkomna

Följande medborgarförslag har inkommit:

Maud Svenssons medborgarförslag om att bevara en levande landsbygd och trygga Öja skolas framtid genom att utöka upptagningsområdet.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till barn- och utbildningsnämnden

Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort tjänstemän inom Gotlands kommun.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

Inger Carlstedts medborgarförslag om anordnande av ett gruppboende för ungdomar med Aspergers syndrom i Hemse.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden

Håkan Olssons medborgarförslag om att kommunfullmäktige skall få rösta om gasledningen.
Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen

Kajsa Sundbergs medborgarförslag om kallbadhusets tider för öppethållande för allmänheten.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

Kjell Sandbergs medborgarförslag om rastgård för hundar.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

Hans Svenssons medborgarförslag om att öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen

Sten Petterssons medborgarförslag om sänkt lön/arvode för kommunanställda.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

Susanne Westergaards medborgarförslag om att stänga av Brunnsgatan för infart/utfart till Stenkumlaväg.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

Hans Eklunds medborgarförslag om att anlägga rastgårdar för hundar i Visby och andra tätorter.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

Hans Eklunds medborgarförslag om att sätta upp fler ställ för påsar med hundlatrin i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

Hans Eklunds medborgarförslag om att komplettera den allmänna lokala ordningsstadgan med böter för hundägare
som inte plockar upp förorening från hundar.
Presidiets förslag: Ärendet bereds av kommunstyrelsen

Agneta Enderbergs medborgarförslag om att låta anställda i Gotlands kommun få lämna blod på arbetstid.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

  • I enlighet med presidiets förslag.