§ 71 Interpellation. Kvalitet, tillgång till platser m.m. inom barnomsorgen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43471
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 71
Interpellation. Kvalitet, tillgång till platser m.m. inom barnomsorgen

KS 2008/85-88
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (M) besvarade interpel­lation av Janica Sörestedt (S) om kvalitet, tillgång till platser m.m. inom barn­omsorgen efter kommunens lagda varsel av över 100 medarbetare. Janica Sörestedt tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2009-02-23

Interpellationssvaret bifogas