§ 73 Frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43469
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 73
Frågor

Yngve Andersson (KD) fick tillstånd att ställa en fråga om hur det ligger till med kommunens arbete med nationell strategi för utvecklat föräldrastöd. Frågan besvarades av Gustaf Hoffstedt (M).