§ 75 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43467
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-04-27

KF § 75
Interpellationer; nya

  • Janica Sörestedt (S) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (M) ställa interpellation om ökade utbetalningar av socialbidrag.
    (KS 2009/185-14)

  • Hanna Westerén (S) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (C) ställa interpellation om vård på lika villkor. (KS 2009/185-14)

    Kommunfullmäktiges beslut

  • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.