Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Jobba hos oss

Region Gotland är öns största arbetsgivare.

Här jobbar cirka 6 500 medarbetare.
 

Det finns cirka 250 olika yrken inom Region Gotland.
Mer än hälften arbetar med vård och omsorg.
Många jobbar med barn, ungdomar och gamla.
Andra arbetar med gator, hus och miljö.


De närmaste åren kommer många att gå i pension.
Vi kommer att behöva anställa många nya medarbetare.


Här finns de jobb som är lediga just nu (texten är inte skriven på lättläst svenska).