Kontakt

Inflyttarbyrån
621 81 Visby
Besöksadress: Donnersplats 1
Tfn: 0498- 20 17 02
E-post: inflyttarbyran@gotland.com

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Flytta till Gotland

Välkommen att bli gotlänning du också!

Att bo på en ö är speciellt.
Vill du också bli gotlänning?
Inflyttarbyrån hjälper dig som vill flytta till Gotland.
 

Att flytta är ett stort beslut.
Det är mycket som ska fungera.
Då är det bra att ha någon att prata med.
Inflyttarbyrån kan vara ditt bollplank.
 

Här är några frågor du kanske vill ha svar på:
Finns jobb och bostäder?
Hur fungerar dagis och skolor?
Kan jag starta mitt företag på Gotland?
Vad kan jag göra på fritiden?
 

Vill du veta mer?

Barn och utbildning
Bygga och bo
Kultur och fritid

Jobba hos oss
Studera på Gotland
Företag och utveckling