Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Studera på Gotland

Det finns många möjligheter att studera på Gotland.

Folkhögskolan och vuxenutbildningen har olika utbildningar för vuxna och kortare kurser för vuxna med speciell inriktning.

När du flyttar till Gotland för att studera ska du anmäla flytt till studieort hos Skatteverket. Då blir du gotlänning.

Läs mer om det här.


Universitetsutbildning

Det finns ett universitet på Gotland som har 
många kurser och utbildningar.
Lärare och studenter ska ha nära och bra kontakt.
Det finns särskilt stöd för studenter som har svårt att läsa skriven text.
Läs mer om universitetsutbildning här


Folkhögskolan

Folkhögskolan på Gotland finns på orterna Hemse och Fårösund.
Läs mer om folkhögskolan här


Vuxenutbildningen

Skola för vuxna kallas vuxenutbildning.
Den kommunala vuxenutbildning
är till för dig som är över 20 år. 
Du kan studera i Visby eller på distans.
Läs mer om vuxenutbildningen här

 

Om du har frågor om utbildningarna eller vill ha råd om yrkesval, kontakta någon av Region Gotlands studie- och yrkesvägledare.
Kontaktuppgifter till dem hittar du här