Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Avfall och återvinning

Region Gotland samlar in sopor från alla hushåll på Gotland.

Sopbilen hämtar avfallet. Det är bra att sortera sitt avfall innan sopbilen kommer.

Förpackningar och tidningar ska inte slängas med andra sopor.

Det är bättre att sortera och återvinna förpackningar och tidningar.

Därför samlas förpackningar och tidningar in för sig.

Det finns förpackningar av papper, plast, glas och metall.

 

Matavfall och brännbart avfall

Alla hushåll på Gotland kan lämna sorterade sopor.
Det kallas källsortering.

Matrester ska sorteras för sig.

Därför finns det olika soptunnor för matavfall och brännbart avfall.

Matresterna blir till biogas och gödsel. Biogas används som bränsle till bilar och bussar.

Det brännbara avfallet används som bränsle i cementfabriken på Gotland.

Vem gör vad?

Företaget Gotlands Åkericentral sköter insamlingen av sopor.

Företaget RagnSells tar hand om soporna och återvinner dem.

Företaget Gotlands Åkericentral hämtar också tunnor från utedass. Det kallas för latrin.

Regionen sköter tömning av avloppsslam från hus som har eget avlopp och slambrunn.