Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Miljö och hälsoskydd

Mycket vi gör påverkar miljö eller hälsa.

Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd.
På Gotland ska miljön vara fri från farliga ämnen.

Ingen behöva bli sjuk eller må dåligt av sin bostad, av att vara på förskola eller skola, bada på kommunala badplatser eller i bassäng.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde.


Vatten och avlopp

Nästan allt vatten vi använder på Gotland är grundvatten.
Det måste vi vara rädda om.
Läs mer här om vatten och avlopp

Att elda med ved

Det är ditt ansvar att elda så att grannarna inte störs.
Läs mer här om att elda

Buller

Buller är ljud man inte vill höra.
Läs mer här om buller

Att hantera livsmedel

Ska du öppna café eller restaurang?
Eller kanske bara tillfälligt lag eller sälja mat på en marknad?
 

Bekämpningsmedel och kemikalier

Den som har kemikalier måste veta hur de ska användas.
Man måste också veta hur de ska förvaras.
Det är viktigt att skaffa sig den kunskap som behövs.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen!