Kontakt

Ring till Plustrafiken
Här kan du beställa resa,
telefon 0200-26 06 60

Här kan du beställa tidtabell,
telefon 0498 - 29 93 09

Här kan du beställa Plustrafikens tidtabell,
telefon 0498 - 21 82 18.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Att åka buss på Gotland

Att åka buss är bra för miljön och plånboken.

Det finns bussar både i Visby och på resten av ön.

Tidtabellen passar för många som pendlar till jobbet.
Det går också bussar som passar gymnasieskolorna i Visby.

Bussarna har bälten, alkolås och luft-konditionering.
Bussarna kan niga att det blir lätt att gå på och av.
Det finns bra plats för rullstolar och barnvagnar.
I Visby ska bussarna köras med biogas som bränsle.


Plustrafiken

Plustrafiken körs där det inte finns busslinjer.
Taxi eller buss kör från 90 socknar på Gotland.
De kör till Hemse, Klintehamn, Roma, Slite, Fårösund eller Visby.

Plustrafiken körs två dagar i veckan.
Alla får använda Plustrafiken.
Priset är det samma som för vanlig busstrafik.
Resorna ska beställas senast klockan 12.00 dagen innan resan. 
 

Servicelinjen i Visby

Servicelinjen i Visby har inga fasta hållplatser.
Den röda bussen stannar där du vill längs linjen.
Vinka till busschauffören om du vill åka med.
Du kan stiga av där det passar dig bäst.

Alla får använda Servicelinjen.
Den är extra bra för dem som har svårt att röra sig.
Bussen kan niga så att det blir lätt att gå på och av.
Priset är det samma som övrig busstrafik i Visby.