Kontakt

Du kan ringa till Region Gotland.
Här får du hjälp att hitta rätt person
som kan svara på dina frågor
Telefon: 0498 – 26 90 00

Du kan också skicka e-post:
regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lättläst: Socialtjänst

Alla som bor på Gotland kan få stöd och hjälp när de har det svårt.

Det är socialtjänstens ansvar.

Det kan vara hjälp med pengar i en kris.

Det kan vara råd om hur man får pengarna att räcka.

Det kan vara stöd till de som dricker mycket alkohol eller tar droger.

Det kan vara stöd till deras familjer.

Det kan vara hjälp till de som blir utsatta för våld.

Du kan alltid be socialtjänsten om råd.