Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälsoskydd

Region Gotlands hälsoskyddsarbete har till syfte att förebygga, upptäcka och undanröja olägenheter för hälsan hos Gotlands invånare. Bygg- och miljönämnden är ansvarig för tillsynen, som utförs av Enhet miljö- och hälsoskydd.

I praktiken innebär arbetet bland annat tillsyn av skolor, förskolor, bassängbad, strandbad och hygieniska verksamheter (tatuering, fotvård, piercing, akupunktur). Hälsoskyddsarbetet innebär även inomhusrelaterade ärenden, exempelvis klagomål på buller, fukt, mögel, ventilation, temperatur eller lukt.

Arbetet med hälsoskyddsfrågor styrs framförallt av Miljöbalken med förordningar. Även Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling, Smittskyddslagen och Strålskyddslagen är vägledande.

Målet med hälsoskyddsarbetet är att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.