BUN § 42

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43211

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-04-15

BUN § 42
IT-strategi för BUF

2009/88:611

Ett förslag till IT-strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetats. Strategin är avsedd att vara
ett uttryck för BUNs ambitioner och samtidigt vägledning för användningen av informationsteknologi inom
förskoleverksamhet och undervisning.
Planen skall ses i ett treårigt perspektiv och årligen prövas inom ramen för ordinarie budgetprocess.
Förslaget till plan hade skickats ut med BUN-kallelsen.

IT-chef Annika Landin och IT-strateg Michael Carlsson redovisade i sammandrag innehållet i planen. De
synpunkter som framfördes av nämnden samt andra synpunkter som kommit in kommer att beaktas i det
fortsatta arbetet med IT-strategin.

Ordförande Lena Celion tackade för informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Den reviderade IT-strategin skall behandlas vid BUNs sammanträde i maj 2009.