2009-04-15, §§ 40-46

Utskrivet från: http://www.gotland.se/43205

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-04-15
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.00-14.30
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf    
c Ursula Jakobsson     
c Gullvi Norrby     
c Inger Rosén, tjg ersättare   
m Stefan Wramner    
m Eva Lindström     
s Hanna Westerén, § 40-42
s Lena Enequist, tjg ersättare
s Jonna Brodd, tjg ersättare
s Charlotte Andersson, tjg ersättare § 43-46
s Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler
mp Laila Schöllin, tjg ersättare

c Kjell Genitz
m Gunnel Pott
m Simon Härenstam
fp Sven Bosarfve, § 40-42
s Håkan Jakobsson § 40-42
kd Isaac Ouro- Nimini

Övriga närvarande


Skoldirektör Peter Molin; Gunilla Carlson, sekreterare;
Gymnasiechef Alf Nilsson,
För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson
Ekonomichef Elisabeth Österdahl, § 41, 43, 46