BUN § 35

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42949

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-31

BUN § 35
Förskola 2010

Dnr BUN 2009/79:88
Skoldirektör Peter Molin informerade om ett blivande hushållsutskick och dialogtillfällen kring förskolan på Gotland, dess kvalitet och utbud samt meddelade att underlag för ”Förskola Gotland 2010->” redovisas vid BUN 2009-04-15

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs med godkännande tillhandlingarna