BUN § 36

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42948

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-31

BUN § 36
Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Dnr BUN 2007/152:65; KS 2007/381:65

Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-24 att en ny nämnd ska inrättas för förvaltning av gymnasieskolan, Gotlands folkhögskola, Komvux och föreslagen verksamhet vid Lövsta landsbygdscentrum (Kf § 2008/142). Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för projektet tillsammans med ordföranden i styrelsen för Gotlands folkhögskola, och projektledare för omorganisationen är Lennart Blom, tillika chef för Lövsta Landsbygdscentrum.

 Projektledaren Lennart Blom informerade om den rapport som skall lämnas till Kommunstyrelsen 2009-03-31

 Tidsplan

31/3

Styrgruppsrapport till KS

7/4

KSAu Styrgrupp

maj

Behandling i budgetberedning

15 juni

Beslut i KF

juni-sept

Tillsättning av Fc

dec

Budgetarbete 2010

1/1 2010

Verksamhetsstart

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten behandlas vid BUNs sammanträde 2009-04-15