BUN § 39

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42945

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-31

BUN § 39
Rapport om ny organisation för Barn- och elevhälsan

Dnr BUN 2009/81:62

Skoldirektör Peter Molin informerade om att Barn- och elevhälsan flyttar till nya lokaler i maj 2009. Arbetsorganisationen för psykologerna har förändrats så att varje psykolog nu arbetar både i förskola och i grundskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs med godkännande till handlingarna och därmed utgår ärendet från arbetsutskottets dagordning 2009-03-31 – 04-01