Kontakt

Peter Sandström
Webbsamordnare
Telefon: 0498-26 92 82
E-post: peter.sandstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar ytterst om demokrati och innebär en ständig strävan för att en webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. 

Region Gotlands webbplats ska ha fokus på tillgänglighet och användarvänlighet. Webbplatsen ska vara flexibel och passa olika typer av användarbehov och användarsituationer.

Längst upp på webbplatsen finns ikonen "Tillgängligt" i form av ett öga. Genom att klicka på ikonen får du snabbt hjälp kring tillgänglighet. Du når ikonen på alla webbsidor. 

Nedan är några andra exempel på hur vi arbetar med tillgänglighet på gotland.se:

  • Vi arbetar utifrån DOS-lagen och WCAG 2.1 AA - standard för tillgänglighet (Web Content Accessibility Guidelines). Du kan läsa om riktlinjerna via länk på den här sidan.
  • Gotland.se har en lyssnafunktion som kan läsa upp innehållet på webbplatsen och hjälpa personer som har lässvårigheter.
  • Det finns webbsidor på lättläst svenska.
  • Webbplatsen är responsiv, det vill säga anpassad för olika enheter. Det gör att besökaren enkelt kan navigera på såväl dator som surfplatta eller mobiltelefon.