Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SOS 112 - vad har inträffat?

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.

Frågor från SOS-operatören

Du får besvara frågor från SOS-operatören gällande:

 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vad har hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?

Vid personskada/sjukdom

 • Skador/tillstånd?
 • Medvetslös/fastklämd?
 • Inomhus/utomhus?
 • Namn, kön och ålder på den skadade

Vid brand

 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning

Vid trafikolycka

 • Hur många är skadade?
 • Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods-skylt"?
 • Har något utsläpp/läckage skett?
 • Var befinner du dig? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.