BUN § 27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42704

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2009-04-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-03-18

BUN § 27
BUNs process för Budget 2010 och flerårsplan 2010-14

Dnr 2009/58:04
BUNs budgetberedning för Budget 2010 och flerårsplan 2010-14 sker enligt fastställt kalendarium den 31 mars och 1 april 2009.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att planera för en budgetprocess enligt följande utgångspunkter:

    Förmiddagen den 31 marsHela BUN deltar under ett gemensamt informationspass

    Eftermiddag 31 mars samt 1 april: Arbetsutskottets budgetberedning.

    Innehåll/tema:  Fokus på identifierade, större problemområden

    Lokal:  Konferensrummet, BUF, Söderväg i Visby.