2009-03-18, §§ 13-33

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42696

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-18
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2A
Tid: 09.00-16.00
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf, ordf §§ 13-31
c Anders Larsson, 1:e v ordf, ordf §§ 32-31
c Inger Rosén, tjg ersättare
c Kjell Genitz, tjg ersättare §§ 13-32
c Jan Ekdahl, §§ 21 - 33
m Gunnel Pott, tjg ersättare §§ 13 - 20
m Stefan Wramner
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Westerén
s  Lena Enequist, tjg ersättare
s Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler


Närvarande, ej tjänstgörande ersättare:
mp Laila Schöllin
s    Jonna Brodd
s    Charlotte Andersson

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin;  Per Westholm, sekreterare
Under §§ 13-14: rektor Charlotte Lilja
Under §§ 13-20, 32:  gymnasiechef Alf Nilsson   
Under §§ 21-33: ekonomichef Elisabeth Österdahl,  för- och grundskolechef Mats Hanell
Under § 22: personalchef Bo Stenbom
Under §§ 32:  ekonom Magnus Jönsson
För LR:  Rosita Sundh                              
För LF:  Gunnel Ahlgren