Kontakt

Vattenlaboratoriet
Telefon: 0498-268054 (tisdag - fredag, kl 08.00 - 16.00)
E-post: vattenlaboratoriet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenlaboratoriet

Nu öppnar Vattenlaboratoriet upp igen för mottagning av privata vattenprover fr.o.m. måndagen 31 maj 2021 

Observera att om det rådande läget kring COVID-19 försämras kan ett nytt tillfälligt stopp införas. 

Vid behov, kontakta oss gärna på vår email: vattenlaboratoriet@gotland.se

Vattenlaboratoriet på Visby lasarett utför ackrediterade kemiska och mikrobiologiska analyser. 

 

Provinlämning för vattenanalys

Provinlämning sker direkt till Vattenlab som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén).
Prover ska lämnas in mellan kl 08 - 12 på måndagar.

Prisjustering

Från och med 1 januari 2021 höjs Vattenlaboratoriets priser med 2,9 % enligt index från SKR.

Beställning och betalning av vattenanalys görs via Regionens E-tjänster

Provinlämning för vattenanalys

Provinlämning sker direkt till Vattenlab som är gemensam med LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (beläget på markplan, ingång från huvudentrén).
Prover ska lämnas in mellan kl 8-12 på måndagar.
 

Priser

Prislista gäller från 2021-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Enskilda brunnar
Mikrobiologisk undersökning 897 kr
Kemisk undersökning 1699 kr 
Båda analyspaketen 2082 kr 
Tillägg för bor (vid samtidig beställning av ordinarie kemipaket) 93 kr 
Tillägg för bor (utanför beställning av ordinarie kemipaket) 480 kr 
Enstaka analysparametrar som utförs hos LMCG 315 kr 

Företagare, samfälligheter som omfattas av SLVFS 2001:30
Mikrobiologisk undersökning 916 kr
Kemisk undersökning 936 kr 
Båda analyspaketen 1401 kr 
Tillägg för bor (vid samtidig beställning av ordinarie kemipaket) 93 kr 
Tillägg för bor (utanför beställning av ordinarie kemipaket) 480 kr 
Utvidgad mikrobiologisk analys 1364 kr

Bassängbad som omfattas av FoHMS 2014:12
Mikrobiologisk undersökning: 716 kr 
Kemisk undersökning: 646 kr 
Båda analyspaketen: 906 kr 

Faktura skickas vanligtvis inom en månad och kommer till din digitala brevlåda om du har kopplat en sådan för myndighetspost. För att undvika att fakturan skickas till ett fritidsboende som lämnats för säsongen, bör kundens fasta adress uppges i fältet faktureringsadress på följesedeln. Vid frågor om fakturor hänvisas till telefon 0498-268065, telefontid 08.30 - 11.30.

Observera att priserna kan justeras.

www.gotland.se/vattenlab eller kontakta Vattenlab på tel: 0498-268054

Provsvar

OBS! Provsvar lämnas endast ut till den person som beställt proverna och till den som i beställningen eventuellt angivits som kopiemottagare. 

Svarstider

Bakteriologiska analyser kan ta upp till två veckor och kemiska analyser upp till tre.
Kombinationen bakteriologiska och kemiska analyser kan således ta upp till tre veckor. Om enstaka svar under tiden indikerar otjänligt vatten kontaktas kunden omedelbart.

 


 

INFORMATION