Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Länsstyrelsen
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 Visby
Telefon: 010-223 90 00
E-post: gotland@lansstyrelsen.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Borgerliga begravning

Regionfullmäktige har utsett nedanstående personer som borgerliga begravningsförrättare.
 

  • Annamaria Bauer, Visby
  • Barbro Hejdenberg Ronsten, Visby
  • Birgitta Nylund, Visby
  • Jan-Erik Eriksson, Väte
  • Stefan Larsson, Slite
     

Ytterligare upplysningar om borgerliga begravningar lämnas av begravningsbyråerna.

Begravningsombud och begravningsplatser

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem.

Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till länsstyrelsen.