§ 1 Parentation

Utskrivet från: http://www.gotland.se/42197
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-02-23

KF § 1
Parentation

Med anledning av ledamoten Evert Bäckströms (S) bortgång höll kommunfull-mäktiges ordförande ett tal över honom samt hedrades hans minne av ledamöterna med en tyst stund.

Evert Bäckström var förutom ledamot av kommunfullmäktige även ledamot i tekniska nämnden .

”En plats står tom idag, markerad med en röd ros. En person saknas oss. Evert Bäckström som representerade Socialdemokraterna tjänstgjorde för första gången vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2008 som ordinarie ledamot.

Alldeles för hastigt, för oväntat, för tidigt, avled han på nyårsdagen. Evert Bäckström har funnits med i fullmäktige även under den förra mandat­perioden, både som ersättare och ledamot. Han har haft en lång gärning i tekniska nämnden, där han valdes in 1995 och fanns med där till sin död.

Vi hedrar Evert Bäckströms minne med en tyst stund.”

Register